Na samym początku należy napisać czym jest terapia metodą NDT-Bobath ? Została ona wymyślona przez małżeństwo czeskiego pochodzenia fizjoterapeutka […]